• 1. TJENESTENE

  Dette er en telefontjeneste, der brukeren blir tilbudt og aksepterer å snakke med en online operatør - en ekspert person med lang erfaring i temaene parforhold og samliv, heretter kalt Tjenestene. Nettsted og telefoniløsning eies og utvikles av Norpay AS, Foretaksregisteret: NO 912 211 975 MVA. Norpay AS har tillatelse til å bruke merkenavnet Hot-line.
 • 2. ALDERSGRENSE

  For å kunne bruke disse Tjenestene må du ha fylt 18 år.
 • 3. FORPLIKTELSER

  Bruker av Tjenestene må overholde norsk lovgivning. Det er ikke tillatt for bruker av Tjenestene å bedrive kjøp eller salg av noen art.

  Bruker av Tjenestene har bare rett til å bruke Tjenestene i samsvar med disse Brukervilkår og våre operatører forbeholder seg retten til automatisk å frakoble brukere som ikke overholder disse.
 • 4. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

  Pris per påbegynte minutt for 1 til 1 privat samtale: kr. 89
  Pris per påbegynte minutt for Story line: kr. 89

  Du betaler kun for antall minutter du snakker på den linjen du har valgt, og du kan selv avslutte samtalen når du ønsker. Det tilkommer et fakturagebyr på kr 74 og en oppkoblingsgebyr på kr 86. Fakturaen sendes til den adressen som står oppført på innringernummeret hos opplysningen. Vanlige tellerskritt fra din telefon blir belastet som vanlig.

  Fakturaen vil bli utstedt av Norpay AS, Foretaksregisteret: NO 912 211 975 MVA for innbetaling. Innbetaling skal derfor bli gjort til kontonummer opplyst i fakturaen fra Norpay AS.

  Ved bruk av Tjenestene per telefon vil ringeminuttene bli registrert. Betalingsfrist er satt til 14 dager etter fakturadato. Regningen kommer fra Norpay AS. Ved for sen betaling blir fordringen overdratt til Aragorn Finans AS.
 • 5. TVISTELØSNING

  Disse Brukervilkårene, Tjenestene og tvister knyttet til disse Brukervilkårene eller til Tjenestene skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk rett. Tvister som springer ut av disse Brukervilkårene eller Tjenestene skal avgjøres av norske alminnelige domstoler.
 • 6. OM OSS

  Tjenestene leveres av Norpay AS, Foretaksregisteret: NO 912 211 975 MVA, Adress: Postboks 215, 1300 SANDVIKA. For kundestøtte, ta kontakt med oss ved å sende e-post til support@hot-line.no eller ring tlf. 854 04 407 hverdager mellom kl 09 og 15.
 • 7. MARKEDSFØRING

  Dersom bruker benytter seg av Tjenestene ved tre enkeltstående tilfeller innenfor en 30 dagers periode, samtykker bruker automatisk til å motta reklame, nyhetsbrev og informasjon om lignende tjenester per sms, e-post og i ordinær post. Det samme gjelder dersom bruker har abonnert på en av Tjenestene i en 30 dagers periode. I det tilfelle en bruker ikke benytter seg av Tjenestene i en sammenhengende periode på 60 dager så vil slik markedsføring opphøre. Dersom bruker ikke ønsker å motta reklame, nyhetsbrev og informasjon om lignende tjenester kan man kontakte kundestøtte ved å sende e-post til support@hot-line.no eller på telefon 854 04 407.
 • 8. BRUKERVILKÅRENE KAN ENDRES

  Norpay AS, Foretaksregisteret: NO 912 211 975 MVA forbeholder seg retten til å foreta endringer i Brukervilkårene. Nye oppdateringer vil bli varslet på nettsiden til Hot-line.no.